Information om at skulle flytte på plejehjem.

 

Som borger kan man frit vælge at flytte på Friplejehjem på tværs af kommunegrænser, når blot man er visiteret til en plejebolig og pleje fra sin opholdskommune. Valget af Friplejehjem kan derfor være et meningsfyldt alternativ til det kommunale plejetilbud for den enkelte, og prisen er den samme, om man vælger et friplejehjem eller et kommunalt plejehjem.

 

Som beboer skal man visiteres af sin hjemkommune, som vil vurdere plejebehovet. Først herefter kan man blive skrevet op til en plejebolig.