Pårørendes opgaver.

 

Som pårørende er der nogle opgaver der skal gøres:

 

 

  • Oprydning i lejligheden efter besøg. (opvask mm.)
  • Pudsning af vinduer indendørs.
  • Vask af gardiner mm.
  • Rengøring af køleskab.
  • Køb af nyt tøj mm.
  • Pyntning til højtider og nedtagning af pynt igen.
  • At ledsage beboeren til lægebesøg, tandlægebesøg, frisør mm.
  • At være behjælpelig med at lave beboerens livshistorie sammen med ham/hende.
  • Hjælpe med økonomi. (Ved indflytningssamtalen vil der blive aftalt, hvordan betaling for regninger mm. skal arrangeres. Der opfordres til brug af PBS og netbank)