Grønneparkens værdier

  • Tryghed
  • Ærlighed
  • Ansvarlighed
  • Omsorg
  • Respekt  

Vort mål er at bevare beboeren som et unikt, selvstændigt og ligeværdigt medmenneske.
Vi prioriterer hverdagslivet højt, med alt hvad det indebærer af dagligdags aktiviteter.  
Som udgangspunkt laves handleplaner for den enkelte     

·         Fysisk:  
Varetage fysiske behov, såsom daglig pleje og omsorg.
Vedligeholdelses- og genoptræning.                

·         Psykisk
Ligeværdig kommunikation.
Selvbestemmelse.
Livshistorie. 

·         Socialt:
Aktiviteter udføres i samarbejde med
beboeren, beboerens pårørende,
personalet og frivillige. 

·         Åndeligt:
Åndelig omsorg med respekt for den enkelte.
Afholdelse af morgensang. 
Afholdelse af gudstjenester. 
Omsorg ved livets afslutning.                              

                               

                   Hvert menneske er unikt. Vi ser hele mennesket, og alle er ligeværdige.