Vort mål er at bevare beboeren som et unikt, selvstændigt og ligeværdigt medmenneske.

Vi prioriterer hverdagslivet højt, med alt hvad det indebærer af dagligdags aktiviteter.

       

Som udgangspunkt laves handleplaner for den enkelte:      

 - Fysisk:       Varetage fysiske behov, såsom daglig pleje           

                      og omsorg.                                             

                      Vedligeholdelses- og genoptræning.

  - Psykisk:      Ligeværdig kommunikation.

                       Selvbestemmelse.

                        Livshistorie

           - Socialt:      Aktiviteter udføres i samarbejde med

                                beboeren, beboerens pårørende,

                                personalet og frivillige.

            - Åndeligt:   Åndelig omsorg med respekt for

                                den enkelte.

                               Afholdelse af morgensang.                       

                                Afholdelse af gudstjenester.

                               Omsorg ved livets afslutning.

                   Hvert menneske er unikt. Vi ser hele mennesket,

                   og alle er ligeværdige.