Hvis du skal flytte på plejehjem

 

Som borger kan du frit vælge at flytte på Friplejehjem på tværs af kommunegrænser, når blot du er visiteret til en plejebolig og pleje fra din opholdskommune. Valget af Friplejehjem kan derfor være et meningsfyldt alternativ til det kommunale plejetilbud for den enkelte, og prisen er den samme, om du vælger et friplejehjem eller et kommunalt plejehjem.

 

Som beboer skal du visiteres af din hjemkommune, som vil vurdere plejebehovet. Først herefter kan du blive skrevet op til en plejebolig.

Det er kommunens pligt at formidle ansøgningen videre til Grønneparken. Det vil altid være en god ide, at kontakte os, for at høre om man er optaget på ventelisten.