Gode råd ved indflytning.

Når du skal flytte ind på plejehjemmet, er der nogle praktiske ting du skal huske:

  • Melde flytning til folkeregisteret.
  • Kontakte forsikringsselskabet for opsigelse eller videreførelse af indbo- og ansvarsforsikring.(Vi anbefaler man har den, da den også indeholder en dækning for ansvar (privatansvar) for den sikrede beboer/husstand)
  • Melde adresseændring til licenskontoret.
  • Melde flytning af din telefon.
  • Melde flytning til omsorgstandplejen, hvis du er visiteret dertil.
  • Evt. lægeskift.
  • Hvis du får nyt telefonnummer, husk at melde det til dine pårørende.

Hjælpemidler:

Visitering af personlige hjælpemidler foretages af ergoterapeut i samarbejde med personalet.

Hjælpemidlerne bevilliges af Ikast- Brande kommune.

Hjælpemidler, der skal anvendes af personalet indkøbes af Grønneparken.