Følgende gælder på Grønneparken.

  • Vi arbejder med udgangspunkt i beboerens ønsker og behov, sammenholdt med det, der er blevet visiteret til.
  • Beboeren har indflydelse på sin egen hverdag og har derfor også et medansvar herom!
  • Vi forventer at beboeren er så aktiv som muligt i hverdagen, så han/hun derved er med til at bevare sine livsværdier.
  • Vi ønsker at arbejde efter selvhjælp-princippet. Dvs. at beboeren selv skal gøre de ting som han/hun kan, for at vedligeholde og styrke sin egen kunnen. Vi er parat til at give støtte og guide til det som han/hun ikke selv kan.
  • En pårørende samtale tilbydes en gang om året, hvis pårørende ønsker dette.
  • Ved tvivls spørgsmål kan man som pårørende altid henvende sig til personalet.