Værd at vide når du flytter i plejebolig på Grønneparken.

 

Indskudslån.

Hvis du ikke har midler til at betale indskuddet i din plejebolig, har du mulighed for at søge et indskudslån hos Ikast-Brande kommune.

Hvis du er digital, skal  du udfylde et ansøgningsskema via www.borger.dk, hvor du logger på med dit nem-id og udfylder samt indsender ansøgningen elektronisk.

Hvis du ikke er digital, udleveres ansøgningsskemaet af visitator, eller ved at du henvender dig til Borgerservice.

Boligstøtte.

Når du bor i en lejebolig, som f.eks. en plejebolig, kan du være berettiget til boligstøtte.

www.borger.dk, kan du søge oplysninger om boligstøtte, og beregne hvor meget du ca. kan få i boligstøtte, når du har de nødvendige oplysninger om boligen, f.eks. huslejens størrelse og hvor stor boligen er.

Boligstøtten søges hos, beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark.

Hvis du er digital, skal du udfylde en ansøgning på www.borger.dk, hvor du logger ind med dit nem-id og udfylder samt indsender ansøgningen elektronisk.

Hvis du ikke er digital, skal du kontakte Borgerservice – se punktet for digital ansøgning.

Du skal altid lave en ny ansøgning, når du flytter, også selvom du i forvejen får boligstøtte, hvor du bor nu.

Udbetaling Danmark kan vejlede mere om reglerne for boligstøtte.

 

Flyttemeddelse.

Du skal udfylde en flyttemeddelelse og sende den til Borgerservice. Flytning skal meldes til Borgerservice senest 5 hverdage efter indflytning.

Hvis du er digital, skal  du udfylde et ansøgningsskema via www.borger.dk, hvor du logger på med dit nem-id og udfylder samt indsender ansøgningen elektronisk.

Hvis du ikke er digital, udleveres ansøgningsskemaet af visitator, eller ved at du henvender dig til Borgerservice.

Vær opmærksom på, at du også skal melde flytning hos Post Danmark, som kan om-adressere din post i en midlertidig periode.

Omberegning af pension/ pension som enlig.

Hvis du flytter i en plejebolig, og din ægtefælle ikke skal flytte med (eller hvis i begge skal bo på plejecenter, men i hver jeres bolig), kan I være berettiget til at få omregnet jeres pension.

For at få omregnet jeres pension, skal I kontakte Udbetaling Danmark, som også kan vejlede mere om reglerne for pension som enlig.

Vi anbefaler desuden at læse Udbetaling Danmarks pensionspjece, som ligger på www.borger.dk

Varmetillæg.

Varmetillæg søges hos Udbetaling Danmark.

Hvis du er digital, skal  du udfylde et ansøgningsskema via www.borger.dk, hvor du logger på med dit nem-id og udfylder samt indsender ansøgningen elektronisk.

Hvis du ikke er digital, skal du kontakte Borgerservice, se punktet om undtagelse for digital ansøgning.

Nedsættelse af licens.

Hvis du har en tillægsprocent på 100 kan du få nedsat din licens. Du kan se din tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Det er Danmarks Radio, der afgør, om du er berettiget til at få nedsat din licens.

Ansøgningsskema kan udleveres fra Borgerservice, som også skal bekræfte din tillægsprocent over for Danmarks Radio. Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du sende ansøgningen til:

DR Licens

DR Byen

Emil Holms Kanal 20

0999 København C

 

Undtagelse for digital ansøgning.

Hvis du ikke er i stand til at indsende en digital ansøgning til Udbetaling Danmark, har du mulighed for at blive undtaget fra dette i forhold til ansøgninger om pension og/ eller boligstøtte.

Undtagelsen kan ske ved kontakt til Borgerservice.

Du skal være opmærksom på, at selvom du er fritaget for digital post, r du ikke automatisk undtaget for digital ansøgning.

Omsorgstandpleje.

Når du bor i plejebolig i Ikast-Brande Kommune, er du automatisk berettiget til at blive godkendt til omsorgstandpleje, som sikrer dig regelmæssige, forebyggende tandeftersyn samt behandling af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder nødvendige tandprotetiske behandlinger. Tandplejen foregår oftest på Grønneparken, men det kan være nødvendigt at flytte behandlingen til tandplejens klinik på Nordre Skole i Ikast. Transport hertil vil være for egen regning.

Du skal indsende et ansøgningsskema, for at tilkendegive, at du ønsker at blive tilmeldt omsorgstandplejen og at tandplejen må indhente nødvendige oplysninger om dit helbred. Ansøgningsskemaet kan udleveres af Grønneparken eller findes på www.ikast-brande.dk

Egenbetalingen for omsorgstandpleje var i 2019 på kr. 530,00 pr. år. Beløbet bliver sædvanligvis reguleret en gang årligt.

Spørgsmål om omsorgstandpleje kan stilles til Visitations- og Myndighedsafdelingen på tlf. 9960 3110

Fribefordring.

Hvis det af helbredsmæssige årsager ikke er muligt for dig selv, eller via offentlig transport, at komme til læge/ speciallæge, kan du søge om fribefordring via www.ikast-brande.dk eller ved henvendelse til Borgerservice.

Nyttige hjemmesider:

www.borger.dk

www.ikast-brande.dk

www.diakonhjem.dk

www.aeldresagen.dk 

Nyttige tlf. nr:

Ikast- Brande kommune Tlf. 9960 4000

Udbetaling Danmark, pension, Tlf. 7012 8061

Udbetaling Danmark, boligstøtte, Tlf. 7012 8063